Den årlige overrekkelsen skjedde etter borgertoget 17. mai. Det var lederen i Svolvær Innbyggerforening, Roy Westerlund, som sto for overrekkelsen og talen.

I talen til Westerlund het det:

«Årets prisvinner, Ingrid Dahl-Olsen, er ekte Svolværing - riktignok ikke født i Svolvær - men vedkommende har bodd her fra barnsben av. Denne personen har viet så godt som hele sitt liv til frivillig og samfunnsnyttig og ikke minst ulønnet arbeid som vi alle nyter fruktene av i dag. En innsats det står respekt av og som er større enn man med noen rimelighet kan forvente av våre medmennesker.

Og da er det vel ingen overraskelse at det er en kvinne det er snakk om. Og vi kan vel også si at det er en godt voksen dame vi her snakker om. Hun ble født i 1922 og begynte sin karriere i en huspost her i byen på 30-tallet. Det var nok hardt arbeid, men det ble likevel tid til å synge i sangkoret Havella som sikkert mange husker ennå. På 50-tallet ble hun medlem i Svolvær Sanitetsforening, og hennes omsorg for syke og vanskeligstilte ble etter hvert hennes store interesse. Arbeidet for kreftsaken tok også mye av hennes tid.

Hun ble styremedlem i Sanitetsforeningen ca. 10 år senere, og hennes kampsak har vært Svolvær sykestue, som hun mente måtte utbygges til et moderne helseforetak. Da Gravdal sykehus ble vedtatt utbygget, nektet Svolvær Sanitetsforening å nedlegge sykestua i Svolvær. Den skulle vedlikeholdes og moderniseres og drives etter Sanitetsforeningens prinsipper. I1978 ble årets prisvinner formann for Svolvær Sanitetsforening. Hennes engasjement og arbeid ble avgjørende da det virkelig gjaldt, idet det nok en gang ble nødvendig å overbevise Nordland fylke og Sosialdepartementet om berettigelsen av Svolvær Sanitetsforenings sykestue.

I oktober 1995 kunne hun se "Kløverhagen" ferdigstilt, nytt og fint, med alle fasiliteter som sanitetsforeningen hadde ønsket, deriblant terapibasseng.

Hun ble tildelt Norske Kvinners Sanitetsforenings æresmerke den 2. mai 1988 for sitt arbeid for omsorg i nærmiljøet og arbeid med utbygging av sykestua fram til "Kløverhagen".

Ingrid Dahl-Olsen er i sannhet en av dem som ikke stikker seg fram, og som kanskje ikke vises så godt, men hun sitter i bakgrunnen og trekker i trådene, og hun oppnår resultater!

Jeg tar med om Sanitetsforeningens motto:

Ingrid Dahl-Olsen ble årets Svolvær-jente, her fotografert under 85 års markeringen for Sanitetsforeningen utenfor Kløverhagen.

Foto: Ayna Lile