andreas steinsvik

De tre siste kunstfestivalene i regionen blir regnet for å være de største noensinne i Lofoten, og av de tre er det LIAF som troner høyest. Rundt 3000 personer har besøkt festivalen i løpet av sommeren.

- Vi har opplevd en enorm interesse fra internasjonal presse og kunstmagasiner, samt fra de mange tilreisende. Festivalen har virkelig markert seg utenfor norges grenser, sier Lervik.

-På dørstokken

Hun mener at festivalkulturen i Lofoten er med på å stimulere kulturlivet, og legger da vekt på inflytelsen fra LIAF og Kammermusikkfestivalen som nylig ble avsluttet.

- Lofoten er jo en veldig spesiell plass, og gjennom at man bor her kan man nå få oppleve store ting helt inn på dørstokken. Hendelser andre må reise langveis for å få oppleve, sier Lervik og tenker på alle de internasjonale kunstnerne og musikerne som har besøkt Lofoten den siste tiden.

Kunstgjensyn

De siste årene har kunstfestivalene vært avholdt omtrent annethvert år. Kulturprodusent Lervik regner derfor med at det allerede i 2006 kan være en ny festival på trappene.

- Noen endelig avgjørelse er enda ikke tatt, men flere festivaler i Lofoten er jo iferd med å bygge seg opp. Det festivalbildet ønsker vi å være en del av, og målet er som sagt å avholde en festival annet-hvert år, sier hun.

Hun legger til at den økte satsingen på kulturturisme også kan få betalt nå som Lofoten byr på litt mer enn bare natur.

- Trolig i balanse

Kultursjef og daglig leder i LIAF, Stig Stark Johansen, melder om en god økonomisk situasjon etter avviklingen av kunstfestivalen.

- Vi regner sterkt med å gå i balanse, vi har faktisk forhåpninger om å gå med overskudd. Alt som gjenstår nå er et par søknader om støtte som enda ikke er ferdig avklart, sier Johansen, som regner med at den økonomiske situasjonen er ferdig avklart i løpet av september.

Kunst for unge

Marianne Hurum, kunststudent i Malmø, er guiden som for tiden viser folk rundt blant LIAF-kunsten i Våganhallen og på NOFI-bygget i Svolvær. Som en avslutning på kunstfestivalen, blir det hele helgen gratis inngang på utstillingene, samt en gratis guide-runde på lørdag.

Hurum mener at samtidskunsten som er tema i år, er med på å interessere de unge kunstinteresserte.

- I tillegg gir guidingen en inngang til kunsten for de som kanskje ikke er så kunstinteresserte i utgangspunktet, sier hun.

I juli har besøket i Våganhallen ligget stabilt på rundt 15-20 stykker om dagen. Enkelte dager har det kommet grupper på opptil 70-80 personer, men hovedtyngden av kunstmysere har fått med seg utstillingen under starten av festivalen.