Det er daglig leder i Lofoten Internasjonale Kunstfestival, Richard Borgstrøm, som sier dette. Kunstfestivalen blir åpnet 14. juli 2008, og Borgstrøm er opptatt av at det skal bli en åpning med brask og bram.

- I samarbeid med Bacalao skal vi lage en musikkfest på torget både for barn og voksne. Hele den første uken av kunstfestivalen ønsker jeg å få til forskjellige aktiviteter i tillegg til selve kunstutstillingene. Jeg vil gjerne ha seminarer og diskusjoner om kunst, hvor hvem som helst kan komme og si sin mening om det de ser på utstillingene. Jeg er interessert i at alle som ønsker å bidra med kunst, musikk, poesi, eller andre aktiviteter under åpningen og i dagene etterpå, tar kontakt. Når festivalen i 2008 åpner, vil jeg at det skal være merkbart.

Sprer utstillingene
- Hva med utstillingene, hvor skal de vises?

- Over hele byen. Utstillingslokalene skal spres på flere steder, men hvilke steder er ennå ikke klart. Vi må se på hva som er av ledige lokaler som egner seg, og hva det vil koste å leie dem. Fryselageret blir imidlertid hovedbasen for utstillingene. Jeg arbeider også for at vi under framtidige kunstfestivaler skal ha utstillinger andre steder i Lofoten. Og et ledd i dette er at alle kunstnere og gjester vi inviterer, vil bli tatt med på en rundtur slik at de kan gjøre seg kjent med hele Lofoten.

Mange aktiviteter
- Programmet er altså klart allerede?

- Når det gjelder det som skal skje, vet vi hva vi ønsker å jobbe med. Den første uken blir det sideprogram med mange ulike aktiviteter. Etter det blir det mer fokus på selve utstillingene. Utover i august vil skoleklasser få omvisning, både barneskole, ungdomsskole og videregående skoler. Vi jobber med å skolere guider som skal snakke om utstillingene og formidle kunstnernes tanker. Vi vil også tilby lærerne kurs i hvordan samtidskunsten kan brukes som et læremiddel i undervisningen. Vi vil tilby praktiske og teoretiske verktøy for dette.

Betydningsfullt
- Du har fortalt mye om hva som skal skje, men hvilke kunstnere er det publikum vil få se?

- Jeg har en del kandidater, men faktum er at det ikke er klart hvilke kunstnere som blir representert i Lofoten under LIAF 2008. Jeg kan likevel love at det blir betydningsfulle kunstnere innen internasjonal samtidskunst. Jeg skal en runde til større utstillinger og biennaler i Europa, blant annet skal jeg møte en rekke kuratorer som jobber med å sette sammen utstillinger, og jeg skal treffe kunstnere. I løpet av høsten vil jeg ha klart hvem som skal få jobben med å sette sammen kunstnerne som skal være med på LIAF 2008.

Samtidskunst
- Blir det et mer folkelig LIAF neste år?

- Jeg tror LIAF alltid har vært folkelig. Samtidskunst kommuniserer med dagens mennesker. Men jeg ønsker å gjøre LIAF mer synlig, og vil at folk i Lofoten skal ta samtidskunsten mer i bruk.

Borgstrøm forteller at LIAF har et budsjett på vel tre millioner kroner. Men festivalen vill fortsatt være avhengig av dugnad og frivillig arbeid. Det er store kostnader blant annet ved leie av forskjellig lys- og lydutstyr. Borgstrøm håper at LIAF på sikt kan komme dit hen at de kan betale alle et honorar for jobben de gjør, men foreløpig er det slik at man har behov for frivillige til å bære, rydde, løfte osv.

Skal være en folkefest
- Hvordan skal du unngå at kunsten blir underordnet alt det andre som skal skje under festivalen?

- Som sagt er det den første uken at vi satser på mange andre aktiviteter i tillegg. Dette gjør vi for å vise at vi er glade for å være i Lofoten, og derfor vil by på fest for folket her. Det er en hyllest til Lofoten som har så sterk kunstnerisk forankring at vi kan ha en slik festival her. Vi ønsker at festivalen skal være til gagn for Lofoten, og at Lofoten skal få nyttige impulser utenfra, samtidig som vi sender signaler ut i verden. Vi har også et nasjonalt oppdrag, nemlig å bli en ledestjerne innen samtidskunsten. Bli Norges ledende institusjon for internasjonal samtidskunst. Dette vil vi at folk skal være stolte av, det er unikt i hele Europa.