Lofotrådet ber om pengestøtten til orkesterforeningen ikke fjernes

Lvo: LVo orkesterforening spilte under åpningen av Meieriet Kultursenter. Foto: Geir Inge Winther

Lvo: LVo orkesterforening spilte under åpningen av Meieriet Kultursenter. Foto: Geir Inge Winther

Artikkelen er over 2 år gammel

Lofotrådet ber i en resolusjon om at Fylkestinget bidrar med 300.000 årlig i støtte til LVO orkesterforening.

DEL

I det siste Lofotrådsmøtet ble det vedtatt følgende resolusjon.

– Lofotrådet er kjent med at det foreligger forslag om å fjerne årlig støtte til Lofoten og Vesterålen (LVO) orkesterforening fra 2018. Den offentlige støtten utgjør en viktig andel av årsbudsjettet og grunnlaget for orkesterforeningens virksomhet i to regioner i fylket. Et bortfall av offentlig støtte vil medføre et tap, både for ungdom generelt og for denne type kulturvirksomhet regionene som helhet. Både kulturarbeid for unge og uttalelse om at «Alle i Nordland skal ha mulighet til å utvikle sine evner, ferdigheter og interesser», jf. Fylkesplan, må legges til grunn og sikre at Lofoten og Vesterålen orkesterforening opprettholder sitt tilskudd til drift. Lofotrådet minner om at nær halvparten av deltakeren er under 18 år, og ber fylkeskommunen inngå avtale med LVO om økonomisk støtte. For eksempel gjennom en avtale med ramme på kr 300.000 pr. år over 3–5 år, heter det i resolusjonen fra Lofotrådet.

Send inn tekst og bilder «

Lofotposten vil fortelle om smått og stort i Lofoten, men vi rekker ikke over alt. Har vi gått glipp av noe? Du kan bidra her!

Artikkeltags