Etter planen skal korset hjem til Vågan for å settes opp i en monter i Svolvær kirke. Dette er planlagt å koste 60.000 kroner, og en arbeidsgruppe jobber med å få minnekorset til Svolvær.

- Vi har fått henvendelser fra flere personer som ønsker å bidra. En av disse har sagt seg villig til å fylle opp med det som mangler, slik at monteren kan bygges, og korset hentes fra Tromsø Museum. Men selv om vi har disse løftene, har vi ingen garantier og vil anke avgjørelsen til kultursjefen i Vågan, som ikke ville gi oss pengene vi søkte om, sier Bjørn Kenneth Hansen som er leder i Svolvær Historielag og William Hakvaag, medlem i arbeidsgruppen.

I utgangspunktet søkte gruppen om 25.000 kroner fra kommunen, men tirsdag bevilget Hovedutvalget for kultur og oppvekst i Vågan 5000 kroner. Disse pengene hentes ved å tilbakeføre vel 11.000 kroner fra «Felleshistorien for Lofoten og Vesterålen».