Forfatter av Jack Berntsen-biografi vil flytte statue: - Kommunen bør vise Jack og visebølgen stolthet og respekt

Forfatter Billy Jacobsen mener statuen av Jack Berntsen bør flyttes fra havnepromenaden og til torget i Svolvær.