Bakgrunnen for at Samefolkets dag markeres 6. februar er at det første samiske landsmøtet ble avholdt den 6. februar i 1917, i Metodistkirken i Trondheim. I 2003 ble 6. februar offentlig flaggdag.

Samisk musikk

På Vestvågøy markeres dagene med festgudstjeneste i Hol kirke lørdag ettermiddag.

Sokneprest Nils Riedl og kantor Ken-Gøran Mikkelsen skal lede gudstjenestefeiringen og de har med seg koret Lofotr Kantori.

– Koret som skal bidra med blant annet samisk musikk. Kantor har forberedt et spesielt postludium som er musikkstykket som spilles helt til slutt i gudstjenesten. Postludiumet er laget for vokal, flygelhorn, perkusjon og orgel, skriver Ken-Gøran Mikkelsen på hjemmesiden til kirken i Vestvågøy.

Tekstlesning

Han opplyser videre at det også blir tekstlesing.

-Britt Waag skal bidra med blant annet tekstlesninger på samisk, opplyser Mikkelsen som ønsker alle hjertelig velkommen til feiringen av Samefolkets dag i Hol kirke lørdag ettermiddag.

Samenes nasjonaldag

Dagen markeres  6. februar

Sørsamisk: Saemiej åålmegebiejjie,
nordsamisk: Sámi álbmotbeaivi

Dagen omtales også som «samefolkets dag» og «samisk folkedag».

Nasjonaldagen ble vedtatt av Samekonferansen i 1992 og er felles for alle samer i Norge, Finland, Sverige og Russland.

Den ble feiret for første gang i 1993 samtidig som FNs internasjonale urbefolkningsår ble offisielt åpnet i Karasjok.

Samekonferansens vedtak fra 1992 var på samisk og inneholdt begrepet «sámi álbmotbeaivi», som oversatt til korrekt norsk blir samisk/samenes nasjonaldag, eller det noen kaller «samefolkets dag» fordi sámi betyr samisk, álbmot betyr folk og beaivi betyr dag.

I den svenske oversettelsen ble begrepet «samernas nationaldag» brukt.

Bondevik II-regjeringen anerkjente i 2001 nasjonaldag som betegnelse på 6. februar