Jack Berntsens kulturpris ble etablert gjennom inntektene jubileumsarrangementet ga på hans 60 års dag for ti år siden.
— Inntektene på 45.000 kroner ble det kjøpt grunnfondsbevis i Sparebanken. Fondet som føler de økonomiske svingningene går litt opp og litt ned. Sist jeg undersøkte var det om lag 60.000 kroner. Det er avkastningen av fondet som utgjør prispengene, som så langt har utgjort 5000 kroner, sier Stein Rasmussen, som leder kulturkomiteen i Vågan kommune og deri leder komiteen som beslutter hvem som skal tildeles prisen hvert år.
— I statuttene framgår det også at en fra familien til Jack skal inngå som medlem i komiteen. Til nå er har Jack selv hadde en naturlig plass, men de siden prisen ble delt ut sist i 2006, har sviktende helse fra kulturprisens far medført at vi ikke har delt ut prisen i 2007, 2008 og 2009. Hva komiteen får til nå er litt opp til familien. Vi må ha en fra familien inn i styret, sier Rasmussen.
I dødsannonsen fredag framgår det at familien ønsker at i stedet for blomster, vil de sette pris på at fondet som utgjør kulturprisen blir styrket.
— Det er opprettet et kontonummer i Sparebanken 4580.13.48185 som kan benyttes til dette. De pengene som måtte komme vil medføre en utvidelse og styrking av porteføljen som grunnfondet utgjør i dag, sier Stein Rasmussen.
Da Jack Berntsen fylte 60 år, arrangerte Vågan kommune en kulturell fest i Svolvær skoles aula. Inntektene her ble investert i fond og etter to år ble den første tildelingen foretatt.

Disse har mottatt prisen:
2002: Lena Hansen
2003: Terje Brun
2004: Johannes Winther Farstad
2005: Arthur Arntzen
2006: Linda Lillevik

Begravelsen vil finne sted i Svolvær kirke torsdag 14. oktober kl. 13.00.