Gå til sidens hovedinnhold

Kulturminnefredning av Henningsvær

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Årsmøteuttalelse fra Vågan SV:

Vågan SV støtter Riksantikvarens forslag om kulturminnefredning av Henningsvær.

Henningsværs egenart er basert på en miks av naturgitte forutsetninger, en unik beliggenhet, en sjarmerende ustrukturert bebyggelse, et næringsgrunnlag basert på fiskeri, handel og turisme.

Øygruppa har vært og er i konstant utvikling, - fra historisk sett å ha vært et fiskevær av nasjonal verdi, til å være fraflytningstruet på grunn av dårlige tider i fiskerinæringa og en nasjonal sentraliseringsbølge, til nå å være litt av alt – et fiskevær, en kulturdestinasjon, en reiselivsmagnet, et sted for kulinariske opplevelser, en base for bruk av hav og fjell, og ikke minst et sted folk trives og vil bo.

I tillegg har det de siste årene blitt et sted mange ser investeringsmuligheter i. Så langt har det beriketHenningsvær, med utviklere som har forent næringsvirksomhet med stedets egenart. Noe som har bidratt til at øygruppa har blitt et mer eller mindre helårlig reiselivsmål.

Det er kort vei mellom å være et attraktivt reisemål til å bli en overbefolket turistfelle. Stadig nye aktører – særlig innen ferie/fritidssegmentet- ser nye muligheter for å utvikle egne prosjekter og tiltrekke flere besøkende. Noe som i seg selv er bra, men som også kan bidra til at stedets egenart forsvinner om ikke utviklingen skjer på stedets premisser.

At Riksantikvaren har satt i gang en prosess som kan gi stedet vernestatus er historisk og utviklingsmessig nødvendig. Det vil gi kommunen, investorer og beboere det rammeverket som er nødvendig for utvikling og bevaring av Henningsvær.

Et sted som får fredningsstatus, er et symbol på at stedet er tillagt særlig høy nasjonal verdi. Henningsvær er i så måte i godt selskap med blant annet Bryggen i Bergen og bergstaden Røros.

Vågan SV vil jobbe for kulturminnefredning av Henningsvær og støtter formålsparagrafen i Riksantikvarens fredningsforslag:

  • å bevare stedet som en kilde til opplevelse og kunnskap om et av landets historiske viktigste fiskevær.
  • å legge til rette for at Henningsvær fortsatt kan være og videreutvikles som et levende sted med boliger, fiske, handel og annen næringsvirksomhet.

Kommentarer til denne saken