Det kan være en fordel å få inn nye øyne og holdninger i en organisasjon. Ofte betyr det nye ideer, kreativitet, samt at en person utenfor som overtar et felt kan løse opp i spenninger, holdninger og fastlåste mønstre som over tid kan feste seg i en organisasjon.

I andre tilfeller kan kontinuitet ha sine fordeler, spesielt i en organisasjon som har «gått seg til» og der ansatte og ledelse snakker godt sammen.

Nylig stilte kommunestyrerepresentant Pål Krüger (Frp) spørsmålet om Vestvågøy kommune bør lyse ut stillingen som kultursjef etter at Elena Yakovleva nylig sluttet etter under ett år i jobben. Til Lofot-Tidende forklarte hun avgangen slik:

– Jeg er også en musiker som har fått merke at en ren administrativ stilling gir meg et savn etter samhandling og kontakt med andre musikere. Når muligheten for å utvikle kulturen er satt på vent blir det også for mye med bare administrative oppgaver. Stillingen som kultursjef har bekreftet for meg hva jeg egentlig ønsker å jobbe med framover.

Det er grunn til å stille spørsmål om hvordan Vestvågøy kommune har framstilt jobben som kultursjef da den russiske musikeren ble intervjuet. Yakoleva trakk også fram utfordringen med å starte i en jobb mens kommunen var i gang med å nedbemanne organisasjonen. For utenforstående kan det virke som at den påtroppende kultursjefen ikke helt visste hva hun gikk til. Da er det grunn til å spørre i hvor stor grad kommunens intervjuutvalg har kommunisert innholdet i sjefsstillingen, og omstendighetene rundt kommuneorganisasjonen.

Vi mener Pål Krüger stiller et relevant spørsmål. At ordfører Remi Solberg mener utlysning og ansettelse av kultursjef er rådmannens bord, som politikerne ikke bør blande seg i, er litt overraskende. Vestvågøy kommune har det siste året gjennom politiske vedtak nedbemannet med nesten 40 årsverk. Forklaringen er at underskudd i driften gjør det nødvendig å endre organiseringen.

I en situasjon der økonomien tvinger fram færre ansatte, bør alle avdelinger vurdere innsparing på lønnsmidler. Vi undervurderer ikke betydningen av å rekruttere bredt for å få en kultursjef som kan bringe nye ideer og forslag inn i etaten, men i noen situasjoner bør tæring settes etter næring.

Det behøver slett ikke være noen svekkelse av kommunens kulturavdeling å la sjefsstillingen, i hvert fall midlertidig, gå til en ansatt. Avdelingen har utøvende kunstnere og kulturbyråkrater med solid erfaring, og som kjenner kulturfeltet i Vestvågøy godt. Slik økonomien er for øyeblikket må det være mulig med en pragmatisk tilnærming til å fylle stillingen. Nedbemanningen som er gjennomført taler også for å lete etter andre løsninger, i hvert fall i en periode. Som ordførerens partifelle og tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland sa: Alt henger sammen med alt.