Den hadde sort kropp, knallgule hår på hele kroppen, spredte sorte hår med et par ekstra lange og tykke sorte tuster som stakk ut fra hver sin side på toppen av hode. På ryggen hadde den et spesielt og tydelig mønster med sorte og hvite hår. Den om

Identifisert

Leif Aarvik, entomolog og en av Norges fremste eksperter på sommerfugler og deres utbredelse i landet, fikk se bilder av sommerfugllarven og identifiserte den som larven til en heibørstespinner. Aarvik er overingeniør ved Naturhistorisk museum ved Universitet i Oslo og har vært med på å utgi en rekke publikasjoner og bøker knyttet til sitt fagfelt. På spørsmål om det er mulig å se om det blir en hann- eller hunn-sommerfugl svarer han at dette ikke er mulig. Han forteller at disse sommerfuglene flyr om natten og er lett å overse. Videre forteller han at dette funnet ser ut til å være den nordligste lokaliteten hittil i Norge! Aarvik viser til Artskart hos Artsdatabanken og forteller at det er der man finner mest nøyaktig informasjon om utbredelse av sommerfugler i landet.

 

Artsdatabanken.no og boken «Norges sommerfugler - Håndbok over Norges dagsommerfugler og nattsvermere» forteller at utbredelsen i Norge ikke går lenger nord enn Helgeland. På Artskart (artskart.artsdatabanken.no) kan man se alle registrerte funn i Norge av heibørstespinner. Registreringene er hentet fra: Museer i Norge, Norsk Entomologisk Forening, Artsobservasjoner.no og Miljølære.no (Miljolare.no). Her finner man at det nordligste registrerte funnet i Norge til nå var sør i Nordland: Sleneset i Lurøy kommune på Helgeland. Man ser også at arten er funnet og registrert betydelig flere steder og ganger lenger sør i landet. Vestvågøy ligger et godt stykke lenger nord, og også et godt stykke ut i havet. Om arten har spredt seg fra sør i landet eller fra Sverige vites ikke, ei heller når arten kom til Lofoten, men en ting er sikkert: Funnet på Vestvågøy er det nordligste registrerte funnet i Norge.

 

Så får vi håpe at den fargerike larven blir en sommerfugl og finner seg en make.