Alle partier i Vågan har lovet å styrke tjenester i oppvekst og i helse. Det vil ingen kunne gjennomføre, med mindre regjeringa tetter gapet som de ekstraordinære rentekostnadene har påført kommunen – mellom 20 og 30 mill hvert år.

Kommunen har ei gjeld på 1,3 mrd. (utenom vann og avløp, som dekkes av avgifter til huseierne). De største gjeldspostene er Kabelvåg skole og barnehage med 370 mill, Svolvær skole med 196 mill og Vågan lokalmedisinske senter med 134 mil, alle gode og nødvendige investeringer.

Før renta føk i været skulle Vågan kommune, i henhold til gjeldende budsjett, kutte 11 stillinger i helse og omsorg dette året, i tillegg til 4 stillinger i andre sektorer. De ekstraordinære renteutgiftene krever nå ytterligere kutt av rundt 25 stillinger.

Høyre vil løse denne utfordringa ved å ”omstille driften”, les kutt, grunn nr 1 for å stemme Høyre. Venstre og MDG vil flytte ungdomstrinn i distriktsskolene til Svolvær og Kabelvåg.

Alle ungdomstrinnene i distriktsskolene drives med til sammen ca 9 lærerstillinger. Sentraliserer vi dem, måtte det opprettes tre ekstra klasser i Svolvær og Kabelvåg, med 4,5 nye lærerstillinger, pluss utbygging av skolene. I tillegg kommer skyssutgifter og tap av inntekter for elever fra Hadsel som nå undervises på Laupstad. Altså løser ikke dette kommunens budsjettutfordringer.

Kutt av 40 stillinger, det meste i lovpålagte oppgaver, er ikke mulig å gjennomføre uten å bryte loven. Rødt kommer ikke til å være med på flere kutt i oppvekst og helse.

Om Vågan havner på Robek-lista, blir konsekvensen at kommunen må søke statsforvalteren om tillatelse dersom en ønsker å ta opp nye lån, noe som likevel ikke er aktuelt å gjøre i denne situasjonen. Men det er en ting som er verre enn Robek – det er at kommunestyret selv kutter i lovpålagte oppgaver og likevel kommer på Robek.

Rødt vil i stedet oppfordre alle partiene i Vågan til å be regjeringa kompensere kommunenes utgifter til den ekstraordinære renteøkninga som er kommet siden kommunebudsjettene ble vedtatt. Det kan gjøres på første kommunestyremøte i oktober.