Vestvågøy kommune må spare penger, og et av kuttforslagene er å ikke bevilge penger til Korps i skolen.

Korps i skolen har vært gjennomført siden 2012 i 3. klasse for elevene som sogner til skolene på Leknes, Bøstad, og i Stamsund. På Gravdal har Korps i skolen spilt en avgjørende rolle for at korpset nå er oppe og går igjen. På Ballstad er elevene inne i sin tredje sesong med ordningen, elever herfra får tilbud om å bli med i korpset på Gravdal.

Elevene får dette skoleåret tilgang på profesjonelle instruktører, som lærer dem noter og å spille på ulike korpsinstrumenter. For mange elever er dette en fin introduksjon til å spille et instrument, og selv om ikke alle elevene blir korpsmedlemmer, ser mange av dem tilbake på en positiv opplevelse i musikktimene.

Kulturskolen bruker av sine ansatte til undervisningen, og elevene er sikret muligheten til å spille på instrumenter i musikktimen, noe som kan være utfordrende for lærere å få til når de er alene med klassene sine. Det er sjelden tolærersystem eller deling i musikktimer. Det er også usikkert hvor mye kommunen egentlig vil spare på å kutte. I dag brukes ofte klassens lærer andre steder denne timen, noen klasser har med assistent, og noen lærere er med og benytter anledningen til å fange opp tips til egen undervisning.

Ordningen har vært med på å verve nye medlemmer til skolekorpsene, derfor er korpsene med og støtter denne ordningen økonomisk. Hvert skolekorps bidrar med 40.000 kroner årlig. I en tid der det å verve frivillige instruktører og dirigenter blir stadig vanskeligere, er kulturskolen blitt en svært viktig faktor for å få korpsene og nyrekrutteringen til å fungere.

Vi ønsker at det fortsatt skal være aktive korps i kommunen vår, som kan spre glede i lokalmiljøene på 17. mai og ved andre anledninger. Å spille et instrument kan man ha glede av hele livet, og gjøre sammen på tvers av generasjoner. Korps er også et tilbud til dem som ønsker felleskap med mindre fokus på konkurranse og fysiske prestasjoner.

Korps uten rekruttering dør ut. Musikkundervisning uten instrumenter møter ikke læreplanens mål. Barn som ikke får prøve å spille et instrument, mister en mulighet til å oppdage andre sider ved seg selv.
Gi barna et positivt møte med musikk, la Korps i skolen få leve!