Gå til sidens hovedinnhold

Kutter finansieringen til digitaliseringen

Artikkelen er over 2 år gammel

Postlovens kan få dramatiske konsekvenser for Lofotposten og våre abonnenter.

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Regjerningen foreslår postomdeling 2,5 ganger i uken. To dager den ene uken, tre dager den neste. Som et avbøtende tiltak for utfordringene dette gir for aviser, foreslås det også at man i tillegg de neste tre årene fortsetter å omdele aviser på tre faste dager; tirsdag, torsdag og lørdag. Endringen er foreslått gjeldende fra sommeren 2020.

Gjennom samferdselsminister John Georg Dales kommentarer, og LLAs uttalelser om konsekvensene av ny postlov onsdag, får man inntrykk av at regjeringen nå gir til lokalavisene med begge hendene, og at lokalavisene er fornøyde med forslaget til avbøtende tiltak for avisene. Det er et bilde vi som lokalavis for Lofoten har behov for å korrigere overfor dere som er våre lesere.

Aviser med utgivelsefrekvens 1-3 ganger i uken per i dag, har grunn til å være fornøyd. For disse avisene vil endringer de neste årene begrense seg til å eventuell endre utgivelsesdager for at avisen kan kunne komme ut som tidligere. For aviser som gir ut 4-6 utgaver på papir i uken, er bildet et helt annet. Og det er fortsatt mange lokalaviser og regionaviser som har mange utgivelser på papir, særlig de litt større. Nord for Bodø kan vi nevne Nordlys, iTromsø, Harstad-Tidende, Folkebladet, Bladet Vesterålen, Avisa Nordland og Lofotposten som eksempler på aviser som gir ut aviser fem og seks dager i uken. Mange aviser gis også ut fire ganger i uka, eksempelvis Fremover, Helgelendingen og Rana Blad.

I Klassekampen torsdag uttaler Venstres Jon Gunnes i transportkomiteen på Stortinget at «Vi mener vi gjør et godt grep overfor lokalavisene, men har forståelse for at det er en del andre dagsaviser som får utfordringer. Men vi håper at de er bedre i stand til å gjennomføre digitaliseringen enn lokalavisene». Hva er det politikerne definerer som en lokalavis? Er det bare fådagersaviser? I så fall må vi opplyse om at medielandskapet er langt mer sammensatt enn som så.

Lofotposten er en dagsavis, det vil si at vi fortsatt gir ut papiravis seks dager i uka, og det har Lofotposten gjort siden 1936. De færreste vil tenke at vi er store nok til å defineres som regionavis, selv om vi dekker hele Lofoten. Vi har et opplag på 6635. Altså nå over 6000, som gjør at vi ikke lenger kvalifiserer til pressestøtte etter formidabel opplagsvekst de siste årene. Dette skyldes sterk digital vekst. Også økonomisk har Lofotposten levert gode resultater.

Regjeringens forslag til ny postlov, og avisombæring tre dager i uka fem til 2023, vil medføre store konsekvenser for avisene med mer enn tre utgivelser i uka i Nord-Norge. Det er fordi mange avisene her sendes med posten grunnet store avstander i dekningsområdene, og spredt bosetning.

Det kan virker som det verserer en oppfatningen hos en del politikere om at avisene ikke har jobbet godt med digitalisering. Ikke vet vi hvilke aviser de eventuelt har besøkt, men de tilhører neppe vårt konsern Amedia. Amedia har fått internasjonalt anerkjennelse for jobben man de siste årene har gjort for å lykkes med digitalisering i de nå over 70 lokalavisene konsernet eier. Mange ønsker å besøke Amedia for lære. Konsernets aviser i Nord-Norge ligger dessuten helt i toppen når det kommer til prosentvis andel digitale abonnenter.

Lofotposten har tatt betalt for vårt innhold digitalt siden 2014, og gått foran i prosessen med å venne leserne til at godt lokalprodusert innhold koster penger også digitalt. Vi har sakte men sikkert bygget opp digital betalingsvilje. Det gjør at vår aviser i dag er kommet lengre enn de fleste andre aviser i digitalisering av våre abonnenter. For Lofotposten er tallet nå bikket over 50 prosent. Våre digitale annonseinntekter vokser også.

Likevel er det slik at digitalisering er en krevende prosess som tar tid. Fortsatt en stor andel av våre inntekter knyttet til papir. Lofotposten mister papirlesere, men frafallet er ikke dramatisk. Det går sakte nedover samtidig som vi vokser digitalt. En stor endring i rammebetingelsene våre som påvirker mange av dere som abonnenter, må vi imidlertid regne med vil endre dette dramatisk.

Lofotposten benytter distributør Håkon Gjertsen AS i deler av vårt dekningsområde, men en stor andel av vårt papiropplag går altså på post. Det betyr at endringen hos Posten regjeringen nå legger opp til, vil få store konsekvenser for oss. Det sier seg selv at endringen det nå legges opp til vil være en betydelig risiko for stort frafall av abonnenter, og svikt i annonseinntekter. Om vi fortsetter å produsere avis seks dager i uken, vil en vesentlig andel av våre papirabonnenter få levert mandag- og tirsdagsutgaven samtidig, onsdag- og torsdagsutgaven samtidig, og fredag- og lørdagsutgaven samtidig. At avisene kjøres ut tre dager i uka hjelper lite for oss som gir ut avis seks dager i uka.

Postlovforslaget er et tydelig signal fra regjeringen på at de ønsker avisene ned i antall utgivelser. Mange aviser har kuttet frekvens de siste årene. Mange aviser vil følge etter i årene som kommer, når man har vurdert tiden er moden for den enkelte avis. Det er en rekke ulike faktorer som er viktige å gjøre grundige vurderinger rundt, før man går til så drastiske skritt. Den ytre faktoren regjeringen nå vil legge til byrden, kan dessverre få dramatiske følger for mange aviser.

Flere har allerede pekt på den logiske bristen og mangelen på helhetlig tenking fra regjeringen. På den ene siden ble det lagt frem en mediemelding for to uker siden, hvor styrking av lokalavisene ble vektlagt. På den andre siden rammer postloven lagt frem denne uken en stor andel aviser hardt. Det er lagt frem andre forslag til avbøtende tiltak for avisene som rammer vesentlig færre abonnenter, som ifølge beregningene ikke vil koste vesentlig mer.

Når inntektsgrunnlaget vårt svikter, fører det til smertefulle kostnadskutt og færre journalister til å dekke lokalsamfunnet. Det er en utvikling mediene har sett over mange år med fallende opplag og inntekter. De siste årene har mange derimot hatt en positiv utvikling som følge av god omstillingsevne, og bygging av digital betalingsvilje. Nå opplever vi at regjeringen vil sage av greina vi sitter på, som finansierer nettopp den digitale satsingen og omstillingen vi står midt oppi.

LES OGSÅ: Ny postlov slår hardt ut for dagsaviser: Vil levere lokalaviser tre ganger i uka

Kommentarer til denne saken