For å fastslå dødsårsaken tok kvalforsker Heike Vester prøver av kalven.

-Kalven er bare noen uker gammel. Når spekkhoggerne fødes er de cirka 1,8 meter. Den var 2,5 meter, sier Vester.

Båter midt i flokken

Ulv Tore Skaar på Hamnøy i Moskenes er ikke overrasket over at en spekkhoggerkalv døde i området. Han er bekymret over at båter går tett på flokken.

- Forrige søndag så vi to båter som var midt i flokken av spekkhoggere. Båtene gikk mot flokken fra hver sin side og mer eller mindre jaget flokken ut Breisundet, forteller Skaar.

Han oppfordrer spesielt de aktørene i kommunen som leier ut båter til å informere turister om at de bør holde god avstand til dyrene i området.

- Jeg har ofte sett at leiebåter går tett på steder der ørnene sitter. Dyrene blir tydelig forstyrret av aktiviteten, sier Skaar.

Skadet

Spekkhogger-kalven i Sakrisøy hadde hull i kjeven.

- Årsaken er vanskelig å fastslå. Det kan ha oppstått i møte med mennesker med gevær eller båt. Kalven kan også ha blitt slått mot stein av følger etter at det allerede var dødt, sier Vester.

På nettsiden www.ocean-sounds.org ber Vester folk å melde når og hvor de ser spekkhoggere. For en uke siden var spekkhogger nesten et daglig syn mellom Nusfjord og Å.

Viktig informasjon

Agata Gasior er driftsleder på Eliassen Rorbuer på Hamnøya som leier ut båter til turister. Hun sier de gir klare instrukser til turistene om hvordan de skal bruke båten og hvor de skal gå.

- Men dette med at spekkhoggere kommer inn i fjorden er relativt nytt fenomen, det har skjedd i mai-juni de siste årene. Det er endel turister i Lofoten tidlig i sesongen, så vi burde absolutt forberede turistene på at de kan støte på flokker av disse dyrene og gi dem beskjed om hvordan de skal opptre hvis det skjer, sier Gasior.

- La dyrene være i fred

Driveren på rorbuanlegget håper at også lokalbefolkninga i Moskenes kan tenke over hvordan bør oppføre seg i båt når man ser dyrene.

- I andre land er det forbudt å gå imot en flokk i båt, men i Norge er det ikke et slikt forbud. I mange tilfeller tror jeg turister er mer forsiktige enn lokalbefolkninga, sier Gasior som også har observert at båter går nært på flokken. 

Hun har ei klar oppfordring til alle som ferdes med båt i området:

- Vi bør la dyrene være mest mulig i fred. Det er fullt mulig å studere dem fra land i stedet når de er inne i fjorden, sier hun.

Dagmar Gylseth som leier ut båter på Sakrisøy, støtter oppfordringen.

- Våre turister er primært her for å fiske. Det er mest trøkk på utleie av båter seinere på sommeren, og da er ikke spekkhoggerne her, sier Gylseth som sender oppfordringa videre til dem i lokalbefolkninga som har båt.