Fiskeriministeren mener at eksport av kval til Japan er mulig

EKSPORT: Fiskeriminister Harald T. Nesvik mener det er mulig med eksport av kval til Japan.

EKSPORT: Fiskeriminister Harald T. Nesvik mener det er mulig med eksport av kval til Japan. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Stortingsrepresentant Jonny Finstad (H) stilte i forrige uke fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) om hva statsråden ville gjøre for å realisere Stortingets ønske om å oppnå reell adgang for norske kvalprodukter til det japanske markedet.

Nå har fiskeriministeren svart Finstad.

– Japan har sagt at de vil starte kommersiell kvalfangst i egne farvann fra og med juli 2019. I den forbindelse vil de måtte utarbeide et nytt regelverk for omsetning av kval på hjemmemarkedet. Vi må arbeide for at det ikke stilles strengere krav til norske importprodukter enn de japanske. Nærings- og fiskeridepartementet arbeider for å forenkle rammevilkårene for kval og normalisere handelen. Eksport av kval til Japan er mulig, men eksporten er tidkrevende og kostbar som følge av et komplisert importregime på japansk side. Nærings- og fiskeridepartementet arbeider for å forenkle rammevilkårene for hval og normalisere handelen. Arbeidet er krevende og tar tid, men vi ser nå framgang på flere områder. Jeg vil ta opp våre forventninger til forenklinger i handelen med kval med min japanske motpart når jeg i denne uke besøker Japan. skriver Nesvik i svaret til Finstad.

Artikkeltags