Kvalfangerne får ingen begrensninger

KVAL: Neste år får kvalfangerne fange fritt innenfor kvoten på 1278 dyr.

KVAL: Neste år får kvalfangerne fange fritt innenfor kvoten på 1278 dyr. Foto:

DEL

I år kan norske kvalfangere fange totalt 1278 dyr. I fjor var kvoten like stor. Da ble det tatt 429. Nå har Fiskeridirektoratet sendt ut reguleringene for årets fangst ut på høring.

Tidligere har fangeren vært begrenset av å ta visst antall kval i de fem ulike sonene havet ble delt inn i. Fiskeridirektoratet foreslår at fartøyene kan fangste fritt innenfor totalkvoten på 1278 dyr.

– Næringen gjennomgår et generasjonsskifte, og behovet for rekruttering synes ikke å være tilstrekkelige ivaretatt. Fiskerinæringen har generelt god tilgang på ulike fiskekvoter og det struktureres også innenfor hvalfangstflåten. Omsetningssituasjonen har i flere år vært preget av at antall kjøpere er redusert. Markedet viste således i 2019 interesse for mer kjøtt, men kjøpersituasjonen gjorde at omsetningen stoppet før fangstsesongen var over Dette vil tilgodese samtlige fartøy grupper, heter det i forslaget.

Fangst av vågehval kan påbegynnes 1. april 2020. Fiskeridirektoratet vil stoppe fangsten når forholdene tilsier det.

Fartøy som deltar i fangst av vågehval skal ha installert ferdskriver. Ferdskriveren skal være godkjent av Fiskeridirektoratet og installert av installatør godkjent av Fiskeridirektoratet. Fartøyet kan pålegges ha inspektør eller observatør om bord under fangsten.

Artikkeltags