429 vågekval ble fanget i år: - To båter tok over halvparten

I år ble det fanget 429 vågekval av en kvote på 1278. To båter sto for halvparten av fangsten.