Kvalfanger lager smittevernsutstyr til kommunen

Da Bjørn Andersen på Sørvågen fikk høre at tannlegekontoret i Moskenes manglet smittevernsutstyr satte han like godt i gang med å lage det selv. Nå har han laget 10–15 stykker som er gitt til Moskenes.