Kvalkjøper har bestemt seg: - Vi trenger produksjonsarbeidere

Selskapet Lofothval AS har de siste årene vært den største kjøperen av kvalkjøtt. På grunn av korornakrisen har selskapet vært inne på tanken om ikke å kjøpe kval i år. Nå har de bestemt seg, og ser etter lokal arbeidskraft.