Fem ulike alternativer for kryssing av Hadselfjorden: - Vi vil vente til vi vet om flyplass på Hadselsand kan bygges

Utreder: Statens vegvesen utreder kryssing av Hadselfjorden. Strategisjef Unni M. Gifstad åpnet møtet på Stokmarknes torsdag. Bak prosjektleder Nils Petter Rusånes.

Utreder: Statens vegvesen utreder kryssing av Hadselfjorden. Strategisjef Unni M. Gifstad åpnet møtet på Stokmarknes torsdag. Bak prosjektleder Nils Petter Rusånes. Foto:

DEL

Torsdag holder Statens vegvesen et nytt møte om utredningen om kryssing av Hadselfjorden. Forrige uke ble det kjent at prislappen for en tunnel er på rundt seks milliarder kroner, her har man to ulike muligheter som reduserer reisetida til 45 minutter mellom Stokmarknes og Svolvær.

Les også: Prislappen for tunnel under Hadselfjorden er klar: – Jeg er positivt overrasket!

Både næringsforeninger og representanter fra Vågan og Vestvågøy kommuner deltar på møtet på Stokmarknes torsdag.

Vestvågøy: Kommunalsjef Asbjørn Horn I Vestvågøy kommune, Are Johansen fra aksjonsgruppa for Nordlandssykehuset Lofoten og daglig leder Søren Fredrik Voie i Vestvågøy Næringsforum

Vestvågøy: Kommunalsjef Asbjørn Horn I Vestvågøy kommune, Are Johansen fra aksjonsgruppa for Nordlandssykehuset Lofoten og daglig leder Søren Fredrik Voie i Vestvågøy Næringsforum Foto:

Fem alternativer

Det jobbes med ulike fergeløsninger og det er også sett på en mulig bru som er forkastet på grunn av prislappen på minst 15 milliarder.

- Et alternativ er å flytte ferjesambandet tre kilometer østover, til Vassvika på Hadseløya og Ringen. Sambandet blir dermed 3 kilometer kortere, noe som fører til at reisetida mellom Svolvær og Stokmarknes reduseres med 15 minutter. Dette åpner også for avganger hver halvtime, dersom det settes inn to ferjer, melder vegvesenet.

Investeringskostnadene til to nye ferjeleier, tilførselsveger, molo og strømtilførsel er anslått til 450 millioner kroner opplyser vegvesenet og opplyser at det totalt nå jobbes videre med fem alternativer for kryssing av Hadselfjorden.

Statens vegvesen utreder også et alternativ der dagens ferjeleier opprettholdes, men der det settes inn to ferjer, slik at frekvensen kan forbedres til å bli ned mot en halvtime. I utredningen legges det til grunn at framtidige ferjer skal være basert på null- eller lavutslipp. Det må derfor gjøres noen investeringer i strømforsyningen på ferjeleiene.

- Vi vil gjerne ha innspill fra andre som kan si noe om hva en ny form for fjordkryssing kan bety for utviklingen i området – ikke minst når det gjelder muligheter for ny næringsvirksomhet, sier prosjektleder Nils Petter Rusånes i Statens vegvesen.

Vågan: Næringssjef Alf Kenneth Johansen i Vågan kommune sammen med daglig leder Line Nessø Eide i Vågan næringsforening

Vågan: Næringssjef Alf Kenneth Johansen i Vågan kommune sammen med daglig leder Line Nessø Eide i Vågan næringsforening Foto:

Avventer flysvar

De neste månedene skal de samfunnsøkonomiske beregningene ferdigstillels. Endelig konklusjon fra vegvesenet vil komme i april.

- Avinor kommer med sin konklusjon om Hadselsand er byggbar utfra flytekniske forhold i et møte 7. februar på Leknes. Da vil vi vite om Hadselsand er byggbar og vi ønsker å vente til det, sa strategisjef Unni M. Gifstad på møtet på Stokmarknes.

Blant annet skal samfunnsøkonomien og ulike regionale effekter utredes framover, også på luftfart og helse blant annet.

Prosjektleder Nils Petter Rusånes la også fram i møtet at flere øvrige ulike alternativer forkastet, også på ulike tunnel-løsninger.

Strategisjef Unni M. Gifstad slo også fast at en realisering av en kryssing vil være et fylkeskommunalt alternativ. Hun understreket også at en kryssing her først vil være aktuelt å realisere når blant annet utbedringer i Lofoten er realisert.

- Hadselfjordforbindelsen er ikke inne i fylkets regonale transportplan 2018 - 2029 så dette er noe for framtida når de øvrige veistrekningene rundt Lofoten og Vesterålen er realisert, sa Gifstad.

Vegvesenet gjør utredningen på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Lofotposten følger møtet.

Artikkeltags