Vegvesenet holder fast ved Moskenes som fergehavn

Utredninger fastslår at det er ingen gevinst å flytte  Moskenesferga til Leknes.

Utredninger fastslår at det er ingen gevinst å flytte Moskenesferga til Leknes.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Statens vegvesen står fast på at ferge fra Bodø skal anløpe Moskenes.

DEL

Regionveisjef Torbjørn Naimak gjentok det han har sagt siden i april da han besøkte Lofotrådets møte i Mortsund mandag: Det er ingen gevinst i å flytte fergeanløpet av Moskenes til Leknes. Naimak viste til at godstransporten i stor grad velger Lofast framfor sjøveien, og at det ikke er noen innsparing i reisetid med å flytte fergen.
– Å flytte fergen til Leknes vil ha negativ effekt for reiselivsnæringen i Flakstad og Moskenes, samt fergetilbudet til Værøy og Røst. Vi rokker ikke ved dagens godstransportmønster der trafikken går til Narvik med å flytte fergen til Leknes. Narvik er knutepunktet for det meste av gods til og fra Lofoten, sa Naimak.
Prosjektleder for konseptvalgutredningen (KVU) Lofoten, Nils Petter Rusånes, mener regulariteten ikke er et argument for flytting av fergen. I fjor var regulariteten på sambandet Bodø–Moskenes på 96 prosent. To prosent av kanselleringene (53 avganger) skyldtes dårlig vær.
– Vi har ingen indikasjoner på at regulariteten blir bedre med anløp i Leknes havn. Når bølgene er høye i Vestfjorden er vi like langt selv om anløpet er i Buksnesfjorden, sa Rusånes.
Det er Samferdselsdepartementet som avgjør om fergesambandet skal flyttes.
– Vi har levert vår innstilling. Men den kan bli endret i et annet fora, sa Naimak.

Artikkeltags