Den årlige konferansen tar mål av seg til å sette næringspolitiske utfordringer i Lofoten på dagsorden. I år utfordres regionen på samarbeid. Konferansen arrangeres 30. september.

– Lofoten vil ikke være interessant om vi ikke har næringsliv her, og et næringsliv som vokser. Mange spør om hvorfor næringslivet går bra her, uten olje eller større industri. Det omstilles i andre deler av landet, blant som følge av oljekrisa. Lofoten må se framover for å være konkurransedyktig. Kan økt regionalt næringssamarbeid være en nøkkel til videre suksess, spør prosjektansvarlig for konferansen, Anne Karine Statle.

Arrangørene legger ikke skjul på at det er visse forventninger til kommunal- og moderniseringsministerens besøk. Jan Tore Sanner (H) skal snakke om sitt hjertebarn, kommunesammenslåing. Hva er konsekvensene for næringslivet? Vil regjeringen premiere næringsutvikling i regioner der kommunene sier ja til sammenslåing?

– Vi skal ikke diskutere for eller mot sammenslåing. Håpet vårt er at Sanner forteller hvordan han ser for seg næringsutvikling i større kommuner. Og om det ligger penger i reformen som kan stimulere næringslivet dersom Lofoten blir en større kommune. Vi regner med at deltakerne benytter muligheten til å spørre. Det er første gang konferansen får besøk av en statsråd, sier Are Johansen fra Norsk Landbruksrådgivning Lofoten.

Konferansen henvender seg til næringslivet og kommunene i Lofoten. Selv om vertskommunen dominerer i salen, finner stadig flere fra nabokommunene veien til Leknes, ifølge Statle.

– Over 100 pendler til jobb fra Vestvågøy til Vågan og motsatt vei. Lofoten er en felles bo- og arbeidsmarkedsregion. Med Veipakke Lofoten vil den knyttes enda nærmere. Derfor er det viktig å se næringsutvikling i et Lofot-perspektiv. Kan bransjer samarbeide tettere? Kan samarbeid på tvers av bransjer styrkes over kommunegrensene? Reiselivet, Lofotlam og samarbeidet mellom Skarvik og Ballstad Slip er eksempler på at det er mulig, sier Johansen og Statle.

I år kommer forsker Åge Mariussen fra Nordlandsforskning og Ketil Moe fra Narvik Næringsforening for å snakke om hvordan næringsutviklingen i Lofoten fortoner seg fra Bodø og Narvik.

– Det er interessant å høre inntrykket andre har av Lofoten, sier Statle.