Hittil i år har regjeringen totalt bevilget 60 millioner kroner til rydding av strandkanten og sjøbunnen for plast.

Det var Venstre som fikk gjennomslag for pengene til plastrydding i årets revisjon av statsbudsjettet.

– Uten midler og uten en statlig strategi mot marin forsøpling, klarer vi ikke å vinne over plastmonsteret i havet, sier Rebekka Borsch, stortingsrepresentant for Venstre.

Før sto frivillige for all rydding av strender og sjøbunn i Norge, men fen for to år siden fikk vi en tilskuddsordning mot forsøpling av havet.

Borsch påpeker at det fortsatt trengs langt mer kunnskap om marin forsøpling.

– Derfor er det svært viktig at vi fortsetter å bruke penger på opprydding, forskning og kartlegging.

Estetikk

– Det er et bra tiltak for å rydde strendene langs norskekysten. Det handler jo mye om estetikk og at folk ønsker å se at det er rent på stranden de besøker. Det er fint, men vi vet at hovedmengden av all plast er på havbunnen, og vi har en stor utfordring med å rydde plasten der, sier seniorforsker ved Norsk polarinstitutt, Geir Wing Gabrielsen, som til daglig forsker på miljøgifter og plastforurensning på Svalbard.

Vi tror at gåsenebbhvalen som ble funnet med 30 plastposer i magen, har blitt en vekker for mange og har vist hva marin plastforsøpling i ytterste konsekvens kan føre til.

Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet

 

Plasten på strendene utgjør mellom 10 og 15 prosent av all plast i havet, mens omtrent 70 prosent ligger på havbunnen. Samtidig tror seniorforskeren at pengene setter søkelys mot plastproblemet i havet. I fjor ryddet nærmere 19.000 personer totalt 870 kilometer langs norske kysten.

– Jeg er glad for å se et så stort engasjement blant voksne og barn, og det er ingen tvil om at de bidrar positivt. Men vi har en lang kystlinje, og det er klart at 870 kilometer bare er toppen av isfjellet, sier Gabrielsen.

Engasjerer barn

Bækkelaget Sportsklubb, arrangørene bak Norway Cup, er blant dem som er tildelt støtte. Før lagene møtes til verdens største fotballturnering for barn og unge begynnelsen av august, blir de oppfordret til å rydde en strand i sitt distrikt. Laget som samler inn mest avfall, blir premiert.

Også Naturvernforbundet, Brunstad kristelige menighet i Bergen og Nordic Ocean Watch er blant dem som er tildelt støtte. Sistnevnte skal rydde sjøbunnen. Ved hjelp undervannsdroner kartlegger de marin forsøpling og bruker dykkere for å hente søppelet opp.

Plast-hvalen

Miljødirektoratet fikk inn over 200 søknader om pengestøtte til plastrydding i år. Det er nesten tre ganger så mange som i 2016.

Det omfattende problemet fikk mye oppmerksomhet da en gåsenebbhval i februar i år måtte avlives på Vindenes på Sotra. Hvalen hadde store mengder plastavfall i magesekken.

– Vi tror at gåsenebbhvalen som ble funnet med 30 plastposer i magen, har blitt en vekker for mange og har vist hva marin plastforsøpling i ytterste konsekvens kan føre til, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Årlig havner 34 tusen tonn søppel i sjøen rundt Norge. I tillegg føres plast fra andre land med havstrømmer mot nord.

Hvert år dør mange fugler, sjøpattedyr og havskilpadder fordi de setter seg fast i søppelet eller forveksler det med mat.

I mai ble 35 millioner kroner fordelt på ulike organisasjoner som vil rydde plast i strandkanten eller på sjøbunnen. Nå er ytterligere 25 millioner utdelt i støtte til plastrydding langs kysten.

(ANB-NTB)