Mandag ble Kystfiskarlaget Vestfjorden stiftet

-Etableringen av eget regionslag tas etter at medlemmer over tid har etterspurt ønske om det, sier Petter Borgvatn Myklebust, som er oppnevnt som kontaktperson for det nystiftede laget som har fått navnet Kystfiskarlaget Vestfjorden.

Laget skal omfavne Kystfiskarlagets medlemmer fra Lofoten, inkludert Røst og Værøy, i tillegg til Steigen, Bodø og omegn.

- Vestfjorden er utgangspunktet vårt, og alle som er tilknyttet havområdet gjennom sin yrkesutøvelse som fisker ønsker vi kontakt med, sier Myklebust i en pressemelding.

Han oppfordrer derfor engasjerte fiskerkolleger på begge siden av fjorden, både kvinner og menn, fartøyeiere og mannskap, og ungdom under opplæring om å ta kontakt for å bidra til aktivitet i laget.

-Vi ser at vår kunnskap og erfaring som fiskere i en aktiv fiskeriregion er stadig mer etterspurt, og Kystfiskarlaget Vestfjorden skal være en aktuell høringsinstans som kommuner og øvrige myndigheter kan henvende seg til når man trenger kystfiskernes råd i fiskerirelaterte saker, sier Myklebust og viser blant annet til Lofotreguleringen som et nærliggende eksempel.

- Når det er sagt er det ingen saker som er for store eller små for å debatteres i laget – vi kommer til å engasjere og markere oss i de sakene som medlemmene våre er opptatt av, slår han fast.