LOFOTEN: Det skriver kystvaktsjef Sverre Nordahl Engeness i en pressemelding som oppsummerer 2016 for kystvakten.

Det ble utført 3275 oppdrag for norske statlige etater og andre som har anmodet om bistand fra Kystvakten gjennom året.

Kystvakten har deltatt på 158 søk- og redningsaksjoner og assistert 65 fartøyer med slep.

Kystvaktsentralen har mottatt 53500 henvendelser relatert til opplysninger om faststående fiskeredskaper i sjøen gjennom året.

–Kystvakten har i 2016 prioritert tilstedeværelse i havområdene og norske kystfarvann. Kystvaktens fartøystruktur ble i oktober i år redusert til 14 fartøyer etterbeslutning om å fase ut kystvaktfartøyet «Ålesund». Planlagte tekniske oppdateringer la til grunn et lavere produksjonsmål i antall patruljedøgn for den havgående flåten i 2016. Utfasing av KV «Ålesund» har medført at antall patruljedøgn i 2016 ble noe lavere enn planlagt. Kystvakten har bidratt med personell til Operasjon Triton i Middelhavet gjennom hele året.Et svært viktig og høyt prioritert oppdrag, som Kystvakten er stolt av å kunne bidra i, skriver Nordahl Engeness i pressemeldingen.

Ressurskontroll og håndhevelse av fiskeriregelverket er en av hovedoppgavene for Kystvakten.

–Sentralt i dette er å kartlegge hva som tas opp ut av havet. Som følge av redusert tilgjengelighet på HK-bærende fartøy, samt fravær av helikopter har ikke Kystvakten i samme grad som tidligere år evnet å være til stede i fiskeflåten til havs. Imidlertid har Kystvakten i 2016, i større grad enn tidligere, etterforsket og oppklart overtredelser ute på havet. Dette har medført at påtalemyndighet har kunnet fastsette bøter, inndragning og, dersom disse ikke har blitt vedtatt har domstolen kunnet utstede stemning raskt og effektivt, heter det i pressemeldingen.

Kystvaktflåten består av åtte havgående fartøy og seks fartøy for operasjoner i kystnære farvann. -Med unntak av de tre fartøyene i Nordkapp klassen, er det en moderne flåte med tilpassa kapasiteter til kystvaktoppgavene. Prosjektarbeid pågår for anskaffelse av nye fartøy til erstatning for de tre fartøyene i Nordkapp klassen. Levetidsforlengelse av Nordkapp-klassen har vært gjennomført de to siste årene for å sikre deres operativitet fram til de nye fartøyene settes i operativ tjeneste. De nye fartøyene forventes på plass fra ca. 2022. NH90 helikoptrene er fortsatt under innfasing om bord på Kystvaktens fartøy. Innfasingen er forsinket, og som et avbøtende tiltak vil antall flytimer med sivilt innleid fly i 2017 øke. Dette gir en økt evne til overvåking og en bedret situasjonsforståelse, men erstatter av naturlige grunner ikke de kontroll- og SAR-kapasiteter et helikopter, gir heter det avslutningsvis i oppsummering til kystvaktsjef Sverre Nordahl Engeness