Det sier viseadmiral og ex-sjef på Reitan, Einar Skorgen til Lofotposten i forbindelse med opplysninger som har lekket ut om arbeidet med ny struktur i Forsvaret. En ledergruppe i Fagmilitært råd, FMR, som ledes av forsvarssjef Haakon Bruun Hansen, skal 1. oktober levere sin anbefaling til forsvarsministeren.

Det er tre scenarier, og samtlige konkluderer med at alt skal styres fra Bergen. Verst går det ut over Sortland, som mister 90 arbeidsplasser hvis Kystvakten blir flyttet til Haakonsvern orlogstasjon.

– Det burde være en selvfølge at den operative delen styres fra det området man opererer i. For eksempel vet vi at den ytre kystvakten patruljerer Barentshavet og fiskerivernsonen ved Svalbard. Da mister vi effektivitet og nærhet ved å styre arbeidet fra Bergen, sier Skorgen.

– Hvorfor tror du slike forslag kommer opp?

– Det har vært et kontinuerlig politisk press gjennom 10-15 år, og like lenge har dette plaget meg. Det er krefter som ønsker å trekke Kystvakten ut fra Sjøforsvaret. Gjennom mine år i tjeneste dukket det frem idioter som sjonglerte med folk, fag og etater. Slikt er ødeleggende, sier pensjonisten.

Eier av Skarvik & Co. i Svolvær, Svein Harald Løken er i likhet med Skorgen usikker på hvilke intensjoner som ligger bak og hvilken hensikt en eventuell flytting av Kystvakten skal ha. Løken er spesielt interessert fordi bedriften har vedlikehold av fartøyer i både den indre kystvakten og den ytre kystvakten.

– Jeg har lest meg til at NordNorge kan bli ribbet for sjøforsvar hvis kystjegerkommandoen ved Trondenes fases ut og at Kystvaktbasen på Sortland blir lagt ned. Dessuten heter det at Ramsund kan bli eneste kystbase igjen i nord. Om man skal overta en del funksjoner fra Sortland eller ikke, vet jeg ikke, sier han.

– Hva betyr det for dere hvis Bergen skal styre alt?

– All erfaring viser at det er vanskeligere å rekke frem hvis en administrasjon flytter ut av landsdelen. Ikke minst har vi sett dette på rederisiden, sier Svein Harald Løken.