Rundt midten av desember har Kystvakten satt inn 156 søk- og redningsaksjoner i forbindelse med havari av både fritidsbåter og større fartøy. 66 slep har også blitt foretatt.

I en pressemelding fra Kystvakten oppgir de også å ha gjennomført over 3159 oppdrag for etater som politi, toll og andre med ansvar i det maritime domenet.

Alvorlige regelbrudd

I 2017 har Kystvakten gjennomført 1427 inspeksjoner. Av disse ble det i 288 tilfeller gitt advarsler og i 55 tilfeller har inspeksjonene avdekket regelbrudd som har vært av så alvorlig art at fartøyene er blitt anmeldt eller oppbrakt til norsk havn for bevissikring, står det videre i pressemeldinga.

Kystvaktsentralen har mottatt rundt 65.000 henvendelser, og utkast/dumping av fisk nevnes særlig som en årsak til henvendelsene.

Uforløste mål

Det heter seg også at Kystvakten har vært til stede i havområdene og langs kysten, men grunnet forlengede verkstedopphold for ett av fartøyene er ikke alle målene nådd med hensyn til patruljedøgn.

I tillegg er personell med tung kompetanse avgitt til Operasjon Triton i Middelhavet, hvilket har gitt en viss personell- og kompetansemangel på hjemmebane, ifølge Kystvakten.

Reduksjon i struktur

Fra 1. januar 2018 er det ventet en reduksjon fra seks til fem fartøy som opererer i kystnære farvann. I tillegg har Kystvaktflåten i 2017 bestått åtte havgående fartøy.

Det uttrykkes også sterk bekymring rundt de nye NH90-helikoptrene, da det er ennå ikke vært mulig å etablere en operativ helikopterkapasitet på Kystvaktens fartøy.

I pressemeldinga står følgende: «Kystvakten er gjort kjent med at antall flytimer med NH90 ikke vil være tilfredsstillende i forhold til det Kystvakten legger til grunn for en forsvarlig helikopterdekning i Barentshavet».