Et portugisisk fiskerifartøy ble lørdag formiddag tatt i arrest av KV Harstad ved Lofotodden. Skipet er nå brakt til havn i Svolvær.

– I forbindelse med en rutineinspeksjon ved et sjekkpunkt ved Lofotodden ble fartøyet inspisert. Her ble det avdekt ting som nå er i etterforskning, forteller vaktsjef for Kystvakta, Knut Bjørkly.

Ifølge politiet dreier det seg om mistanke om overfiske i Norsk økonomisk fiskerisone.

– Skipet er tatt i arrest. Politiet har gått om bord for å starte undersøkelser i saken. Det er mistanke om et betydelig overfiske, forklarer operasjonsleder for politiet, Tom-Ove Hammer.

Politiet vil nå gjennomføre sine undersøkelser og intervjue mannskapet om bord. Det for tidlig å si hvor lenge fartøyet vil bli holdt i Svolvær.

– Det vil også bli tatt en vurdering på om båten skal tømmes eller ikke, legger Hammer til.