Kystverket selger havn - kan havne på det åpne markedet