Vindmølleprosjektet på Skrova havarerte

Kystverkets testprosjekt med vindmølle for elektrisk drift på Skrova fyr, var ikke egnet på kvalfangerøya.