Gå til sidens hovedinnhold

La oss få utbedret Valen-brua!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Moskenes SV vil påpeke behovet for å få utbedret store deler av E 10 gjennom Lofoten. Vegvesenet bør ha veibiten ved Valen-brua i Moskenes øverst på lista for straks-tiltak.

Valen-brua er en flaskehals på Europaveien, og med den store trafikkøkningen med økt turistmengde, opplever vi køer og kaos på begge sider av brua. Etter at det nå er bygget autovern, er en smal, en-felts vei blitt enda smalere, mer trafikkfarlig og vanskeligere å kjøre for større kjøretøy. Fotgjengere må gå i veibanen uten mulighet til å slippe biler forbi, noe som gjør veien ekstra trafikkfarlig. Med køer på begge sider av brua vil utrykningskjøretøyer risikere å bli hindret å komme fram, da det ikke er mulig for biler å kjøre ut til siden av veibanen.

Det burde være en overkommelig oppgave å få fylt ut veien på begge sider av brua, og ei bru på noen få meter burde la seg utbedre og utvide. For å sikre myke trafikanter, kan en straks-løsning være å fylle ut og lage en gang- og sykkelvei på utsiden, eller å gjøre veien bredere på begge sider av brua. Den lille brua burde også være mulig å få utbedret. Vi har bl.a. sett at Forsvaret i akutt-situasjoner bygger en stålbru på noen dager.

Moskenes SV oppfordrer Statens Vegvesen i Lofoten å snarest foreta en befaring av veien sammen med kommuneledelsen. Målet er å få sikret Valen brua for en trygg ferdsel før trafikken tar seg opp, og sørge for en permanent vei og bru som tilfredsstiller dagens krav til en europavei.

Kommentarer til denne saken