La skattekontoret få bli i kommunen

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Galt å statlig gjøre skatteinnkreving.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fagforbundet er bekymret for forslaget fra regjeringen om å legge ned dagens 237 kommunale skatteoppkreverkontorer og overføre skatteoppkrevingen til 56 regionale skattekontorer. De kommunale skattekontorene kan vise til høy løsningsgrad, de sikrer god rettsikkerhet, brukerservice og nærhet til forvaltningen for skatteyterne.

Selv små variasjoner i innfordringsgrad av skatt og avgifter gir store utslag i nasjonal sammenheng, og fellesskapet risikerer et betydelig tap av skatteinntekter hvis skatteinnkrevingen statlig gjøres.

Kunnskap om den enkelte skatteyter og lokale forhold er viktig for å oppnå gode resultater. Styrken i dagens innfordring er den nære kommunikasjonen mellom skatteoppkrever og skattebetalerne. Skatteoppkrevernes plassering nært lokalmiljøet er avgjørende for kommunikasjonen med innbyggerne, og det er mange som møter opp på kontorene for å få hjelp. Det er denne dialogen som fører til gode innkrevingsresultater.

De kommunale skatteoppkreverne er også en viktige i arbeidet for et seriøst og hvitt arbeidsliv. Det er skatteoppkreverne som lokalt utfører over 50% av personallistekontrollene, som er et viktig virkemiddel i kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet. I tillegg har skatteoppkrevernes lokale tilstedeværelse som kontrollinstans en klar preventiv effekt.

Det er allerede effektivisert mye på skatteoppkreverområdet, og antall kontorer og årsverk er kraftig redusert, senest i 2018 med en reduksjon fra 288 til 237 kontorer. Disse resultatene er oppnådd ved hjelp av ny teknologi og kommunalt samarbeid om skatteoppkreveroppgavene. Samarbeidet har gitt praktiske og effektive løsninger, hvor det fortsatt er nærhet til skattyterne og de kommunale styringsinstanser.

Kommunal skatteoppkreving er generelt viktig for kommunenes styring, kompetanse og likviditet. Skatteoppkreverfunksjonen bidrar til god lokal økonomistyring og gir kommunene mulighet for tidlige justeringer ved avvik. I tillegg er den en viktig del av det økonomiske fagmiljøet i kommunen.

I Norge har det så langt vært et klart skille mellom fastsettelse og innkreving av skatt. Det er et grunnleggende rettssikkerhetskrav at det skal være både et organisatorisk skille og en arbeidsdeling mellom fastsettelse og innkreving av skatt. Det er uheldig at samme instans både fastsetter og innfordrer egne krav, ikke minst med tanke på tilliten til skattesystemet.

Forslaget har også en rekke personellmessig utfordringer som Fagforbundet er kritiske til.

Fagforbundet mener risikoen for negative konsekvenser ved å legge ned de kommunale skatteoppkreverkontorene er svært store. Dette er ikke en risiko Fagforbundet vil utsette fellesskapet for.

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken