Norges sjømatråd opplyser at Norge eksporterte 485 000 tonn laks til en verdi av 32,6 milliarder kroner i første halvår 2018. Volumet vokste med åtte prosent første halvår, mens det var en økning i verdi på fire prosent, eller 1,1 milliarder kroner, sammenlignet med første halvår i 2017. De største markedene for norsk laks i første halvår var Polen, Frankrike og Danmark.

– Sterk volumvekst de siste par månedene er det største bidraget til verdiveksten, sier Paul Aandahl, analytiker i Norges sjømatråd i en pressemelding.

I juni måned ble det eksportert 86 000 tonn laks til en verdi av 5,6 milliarder kroner. Det er en vekst i volum på 17 prosent, mens verdien økte med 333 millioner kroner, eller seks prosent, fra juni i fjor.

Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i juni måned 61,79 kroner per kilo, mot 68,64 kroner i juni i fjor.