Laksenæringen må betale ny avgift - Positivt at inntekten går til kommunene

Direktør Line Ellingsen i Ellingsen Seafood AS er i utgangspunktet positiv til at regjeringen innfører produksjonsavgift på hvert kilo produsert laks. Inntekten skal gå til kommunene.