Gå til sidens hovedinnhold

Fly og helse er samme sak

Artikkelen er over 12 år gammel

Onsdag 21. mai 2008

Nordland fylke - og i særdeleshet Lofoten - er hardt rammet av streiken blant de flyplassansatte i Avinor.

Fra tirsdag morgen ble kortbaneflyplassene på Leknes og Svolvær berørt av streiken, som fra før har stanset all trafikk til og fra Evenes.

Bruken av streikevåpenet er en diskusjon i seg selv. Vi har vanskelig for å finne vinnere idet streikeretten benyttes. Frontene mellom partene har en tendens til å bli hardere etter strandete meglinger, og kompromissene som kommer under en streik har ofte stor avstand til kravene som førte til streiken. Foruten større prinsipielle saker, stiller vi oss tvilende til om hvorvidt streik gagner ansatte i en ren lønnskamp, lik den vi nå ser i Avinor.

Arbeidsgiversiden taper store summer, og i ytterste konsekvens kan streik true bedrifter.

Akkurat det aspektet er riktignok ikke særlig framtredende når det er en statlig eid monopolist som Avinor som rammes, men det må likevel tas med i debatten om streik som middel i en kamp for lønninger og rettigheter.

I flyplasstreiken er det konsekvensene for tredjeparten som vies mest oppmerksomhet.

En ting er at luftfarten gjennom mange år har vært preget av hyppige streiker. Når de SAS-ansatte til syvende og sist har skjønt at de mange streikene i størst grad rammet dem selv, ser vi at andre grupper knyttet til flyhåndtering tyr til streikevåpenet. Det være seg sikkerhetsvakter, flygeledere, eller bagasjehåndterere.

Luftfartens kompleksitet fører til mange ulike fagforeninger som kjemper sine kamper.

At konsekvensene ved stans i luftfarten blir store, vet fagforeningene som velger å skyve passasjerene/flyplassbrukerne foran seg i lønnskampen.

Når vi ser på uttaket av flyplasser som rammes av streiken, er det ikke vanskelig å forestille seg at store konsekvenser for omverdenen er en del av vurderingene som ligger til grunn for uttaket.

De største flyplassene knyttet til oljevirksomheten i Nordsjøen er tatt ut i streik. Den næringen er hardt rammet.

At Lofoten rammes så hardt på dørterskelen til turistsesongen, er nok ingen tilfeldighet.

Turistnæringen rammes hardt. Dette er alvorlig for ei næring bestående av mange små bedrifter.

I tillegg kommer konsekvensene for folks helse når flyene ikke går, og planlagte operasjoner og helseundersøkelser må stanses eller utsettes.

I dette bildet bekymrer det oss at kontakten mellom partene gjennom mandag kveld og natt til tirsdag ikke førte til ei løsning. I stedet ble opptrappingsplanen iverksatt.

Lofoten er helt avhengig av fly for at folk skal få sine lovmessige helsetilbud. De samme politikerne som er ansvarlige for helsestrukturen i Norge, må på banen og vise at de tar konsekvensene av at flyplasstreiken nå rammer folks helse i Lofoten.

I Lofoten er fly og helse samme sak.

Regjeringen må, dersom partene ikke makter å komme til enighet på egen hånd, på (rulle)banen og få de helsebringende flyene i rute igjen.