Gå til sidens hovedinnhold

Het høst i Vestvågøy

Artikkelen er over 12 år gammel

Fredag 30. mai 2008

Kommunestyret, og ikke minst posisjonen i Vestvågøy, går mot en het høst når kommunen skal redusere driften med ca. 30 millioner kroner. Det blir en politisk svenneprøve i kløkt, samarbeidsevner, kommunikasjon og mot.

I siste kommunestyremøte fikk tilhørerne demonstrert at det ikke er et fasttømret flertall av Høyre, Frp, Krf og Kystpartiet som styrer Vestvågøy kommune. Posisjonen har kun en stemmes overvekt på opposisjonen. Og politikk handler som kjent ofte om enkeltsaker, geografi og særinteresser.

Selv om det var mindre saker som utløste sprekk i posisjonen under møtet tirsdag, varsler de at ikke alle føler seg forpliktet av samarbeidet mellom de fire partiene. Knutstad kapell fikk 60.000 kroner takket være den engasjerte menighetsarbeider Solveig Utvik (Krf) fra Ballstad.

Hallgeir Johansen (Kystpartiet) stemte mot to av posisjonens fanesaker. Johansen ville ikke være med på å stille kommunal garanti på inntil en million kroner for planleggingskostnadene Lofotprodukt pådrar seg i planleggingen av å flytte produksjonen til Storeideøya.

Kystpartiets representant stemte heller ikke sammen med resten av posisjonen for at planleggingen av Lofoten Spektrum (tidligere Leknes Spektrum) allerede nå vedtas skal innpasses i budsjettet til høsten. I denne saken berget Arbeiderpartiet flertall for en av Høyres fanesaker.

Sakene tirsdag blir imidlertid bare krusninger mot den stormen inndekningen av fjorårets underskudd på 17 millioner kroner og tilpasse driften til nedgang i inntektene vil skape når økonomiplanen behandles i september.

Rådmann Nils Olav Hagen har sagt fra at politikerne er nødt til å kutte og redusere tilbud. Eksempelvis kan skoler stå for fall, og innbyggerne kan få overlatt det økonomiske ansvaret for enkelte kommunale veier.

Men situasjonen vil kreve upopulære tiltak. Vi vil få debatter om Leknes prioriteres på bekostning av «distriktene», og om ikke-lovpålagte tilbud skal vike plass for omsorgstilbudet og skolene.

I dette ligger kimen til strid i en posisjon som har sterke talspersoner for ulike sektorer og områder. Vi forstår godt Søren Fredrik Voie (H) som sterkt appellerte til samarbeid på tvers av partigrensene. Om det finnes en posisjon som står sammen i tykt og tynt er vi nemlig i tvil om etter siste kommunestyremøte.