Gå til sidens hovedinnhold

Konflikt til sjøs

Artikkelen er over 12 år gammel

Mandag 19. mai 2008

Leder i Nordland Ap, Gunnar Skjellvik, mener fiskerne må tenke på storsamfunnets interesser, og la den planlagte seismikkskytingen for å kartlegge eventuelle oljeressurser gå sin gang.

Problemstillingen kan like godt kan snus på hodet: Storsamfunnet bør tenke på fiskerinæringens interesser, og ikke kaste seg hodestups inn i en aktivitet som er i åpenbar konflikt med næringen som allerede høster av havet.

Vi vil advare oljetilhengerne mot å tegne et svart-hvitt bilde av en aktivitet som foreløpig er omgitt med mange ubesvarte spørsmål. Å nærmest karikere motstanden til å være et angrep på hele nasjonens interesse, bidrar ikke til en konstruktiv debatt om hvordan en voksende interessekonflikt på noen av landets beste fiskefelt skal løses.

I så måte har Gunnar Skjellvik neppe oppnådd annet enn å framstå som oljeindustriens talerør, og sette sinnene hos fiskerne enda mer i kok.

Vi synes også det er grunn til å stille spørsmål ved forskernes opptreden de seneste ukene. På den ene siden har Havforskningsinstituttet slått fast at effekten av seismikkskytingen neppe bidrar til økt dødelighet på yngel.

På den andre siden har de medgitt mangel på kunnskap om skremmeeffekt, og vist til at konkrete svar først kommer når det er gjort prøvefiske før og etter seismikkskytingen utenfor Senja på sensommeren.

Norsk forvaltning baserer seg på føre-var-prinsippet, og blir stadig vekk framhevet som best i verden. Havforskerne framstår som de fremste premissleverandørene for et forvaltningsregime som skal sikre levedyktige fiskebestander.

Det som skal foregå utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i fire måneder er intet mindre enn en gedigen «teppebombing» av havbunnen. Flere titusener av kilometer skal omfattes av seismikkskytingen. At dette får konsekvenser, merker fiskerne allerede med at et felt utenfor Lofoten er stengt for fisket etter blåkveite i sommer.

Dette handler om en helt ny og ukjent aktivitet i et sårbart og verdifullt område. Da er det ekstra god grunn til å være varsom. Vårt inntrykk er at dialogen i forkant av seismikkskytingen har vært for dårlig, og at interessene til yrkesutøverne på havet har måttet vike for et stortingsvedtak som ble fattet i 2006 og uten dialog med fiskernes organisasjoner.

Det er bare å konstatere at sameksistensen mellom olje og fisk som «alle» snakker om, har kommet skjevt ut.

€Leder i Nordland Ap Gunnar Skjellvik.

€foto: knut johansen