Gå til sidens hovedinnhold

Lofoten har morgendagens gründere

Artikkelen er over 12 år gammel

Lørdag 31. mai 2008

Det er all grunn til å lytte med interesse når Per Benjaminsen råder Lofoten til å satse på matvareproduksjon, på merkenavnet Lofoten, og på utvikling innenfor områder hvor man allerede har kompetanse.

Benjaminsen er ingen hvem som helst. Han er en typisk gründer som har bygget opp en suksessrik bedrift i utkantområder som Andenes og Båtsfjord. Sammen med kollegaen Ulve er han landets største produsent av helsekostprodukter. Det er litt av en bragd.

Samtidig viser det også at det er fullt mulig å skape lønnsomme og etterspurte produkter i distriktene. Det er om å finne en nisje, og et produkt som markedet etterspør. Da må man satse på de råstoffer og kunnskaper man har tilgjengelig. Og i Lofoten er disse råvarene ganske åpenbare, det er fisk og kjøtt. Og kompetansen som er knyttet til foredling og utvikling av disse råvarene.

Benjaminsen sier at det er bedre å utvikle det man kan fra før, enn å starte med å skape seg ny kompetanse, på et helt nytt område. Det tror vi han har rett i. Men det er likevel ikke slik at man ikke kan være oppfinnsomme og dristige når det gjelder å finne på nye og interessante produkter.

Vi er ikke i tvil om at Lofoten har dyktige folk, morgendagens gründere er her allerede, de trenger bare vekstvilkår og litt drahjelp. Denne hjelpen kan komme både fra det offentlige gjennom tilrettelegging, og fra miljøene som allerede jobber med matvareproduksjon.

Benjaminsen nevner eksempler på bedrifter som har hatt suksess innenfor matvareproduksjon, og der er enda flere å trekke fram. Det viser at Lofoten allerede er et stykke på vei. Men det er fortsatt et stort potensial innenfor næringsmidler. Selv om Benjaminsen mener at mulighetene er mindre innenfor bioteknologi, fordi det er vanskelig å få tak i fagfolk, tror vi det også her er muligheter i framtiden.

Vi mener det er viktig at det kommer gründere som har lyktes, og forteller oss i distriktene at det er muligheter for dem som tør å satse, tør å tro på egen kompetanse. Slik sett kan Bendiksens deltakelse på den marine næringskonferansen på Ballstad, være en katalysator som får satt ting i gang.