Gå til sidens hovedinnhold

Verstingene som må tas

Artikkelen er over 12 år gammel

Lørdag 9. mai 2008

Bør ungdom forbys å sette seg bak rattet etter et visst klokkeslett i helgene? Eller bør det innføres restriksjoner på hvor mange passasjerer de har lov å ha med i bilen? Eller hvor mange kilometer fra hjemmet det til visse tider skal være tillatt å kjøre? Flere tragiske trafikkulykker den siste tiden har satt ny fart i debatten om mottiltak. Statens havarikommisjon for trafikk er blant de instanser som har tatt til orde for å utrede ordninger med graderte førerkort og kjørerestriksjoner for unge bilførere. Statistikken taler her et språk som ikke er til å misforstå. Trafikanter mellom 16 og 24 år har en dødsrisiko 40 ganger høyere enn andre aldersgrupper.

For to år siden ble føreropplæringen lagt om, med større vekt på risiko og forståelse av trafikkbildet; utvilsomt en nødvendig oppgradering. Myndighetene vil nå gi denne reformen to års «prøvetid», før man tar stilling til de foreslåtte restriksjonene. En mer systematisk evaluering av den opplæringen kjøreskolene gir, er noe som bør gjennomføres uansett. Og alle innspill i kampen mot trafikkdøden bør selvsagt mottas med et åpent sinn. Men en ordning med partielle kjøreforbud for ungdom bør nok komme ganske langt ned på listen over mulige tiltak.

Umiddelbart smaker det av en form for kollektiv avstraffelse med så sterke inngrep i bevegelsesfriheten også for dem som holder seg i skinnet, og som sannsynligvis utgjør et flertall. Et forbud mot bilkjøring lørdag kveld rimer ikke med begrepet myndighetsalder eller med stemmerett, militærtjeneste, osv. Dessuten vil det forsterke forskjellene mellom en oppvekst i byen og på bygda hvor avhengigheten av bil er langt større.

De to «prøveårene» for føreropplæringen må forventes å gi merkbare utslag på ulykkesstatistikken. I mellomtiden bør både politikontrollene intensiveres og holdningskampanjer videreutvikles. Ett prosjekt som har redusert ulykkestallene, går ut på å få jentene til å ta en klar holdning - mot guttenes råkjøring. Slike kampanjer bør bli landsdekkende og få de ressursene som trengs. Mens politiet bør sette inn sine ressurser mot verstingene i trafikken, og i det lengste spares for oppgaven med å knipe 18-åringer som kjører lovlydig på feil tidspunkt.