Turnusleger i Flakstad over over tid meldt inn til Fylkesmannen i Nordland at de føler seg godt ivaretatt, men at det er få pasienter og lite å gjøre. Dette gjør at turnuslegestillingen flyttes til Vestvågøy. Flyttingen gjelder fra 1. mars 2019.

Samtidig som fylkesmannen har mottatt slike tilbakemeldinger fra Flakstad, har Vestvågøy kommune ved kommuneoverlege Jan Håkon Juul, søkt fylkesmannen om å utvide med en stilling. Noe fylkesmannen sier nei til, og løser ved å foreta en intern flytting.

- Vi har totalt ti turnusplasser i kommuner tilknyttet Nordlandssykehuset Lofoten og Nordlandssykehuset Vesterålen, tilsvarende antall stillinger totalt på sykehusene. Vi kan dermed ikke øke antallet plasser i kommunene, skriver fylkeslege Jan-Petter Lea som svar på Vestvågøy kommunes søknad.

Fylkesmannen har konsultert med kommuneoverlegene i Flakstad og Vestvågøy, samt med gruppeveileder for turnusene i Lofoten og Vesterålen.

- Etter en totalvurdering finner vi at det beste for turnuslegene er at stillingen flyttes, skriver Lea.

Virkningstidspunktet 1. mars 2019 er et forslag, og det åpnes for at kommunene kan finne en annen dato.