- Jeg vil anmode hele Vågans befolkning, uansett hvilket legekontor en tilhører, å ha forståelse for at alle helsekontroller, legeerklæringer og alt annet som kan utsettes nå blir satt litt på vent.

I tillegg til den løpende korona-krisen har kommunen også utfordringer med at Osan legesenter er stengt som følge av en konflikt.

Ny fastlege og personell er flyttet til Svolvær legesenter, opplyser Juul.

- Vi har rett og slett veldig mye å gjøre akkurat nå.

Han oppfordrer de som er friske og raske vurdere hva slags timer de ikke må ha hos legen nå i situasjonen som pågår.

De som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet og skal heller ikke kontakte helsevesenet med mindre de har behov for helsehjelp. Det melder Folkehelseinstituttet fredag.

En test for koronavirus vil ikke gjøre noe utslag for oppfølgingen gitt at man uansett skal overholde karantenen.

- Vi forstår at alle ønsker visshet om de er smittet eller ikke, men vi er i en situasjon hvor det må gjøres prioriteringer for å beskytte de mest sårbare i samfunnet og de som behandler dem, sier Line Vold, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

Disse skal testes for koronavirus - covid-19:

  • Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon med behov for innleggelse i sykehus
  • Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon
  • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid som får akutt innsettende luftveisinfeksjon
  • Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19. Hvem som er nærkontakt avgjøres av lokale helsemyndigheter.
  • Spesielt sårbare grupper bør vurderes for testing selv ved milde symptomer