Nesten 40 småkommuner får til sammen 50 millioner kroner til å organisere legevakt. Målet er å redusere belastningen for legevaktleger i distriktet.

Alle kommunene som får tilskudd, har under 5.000 innbyggere, opplyser Helsedirektoratet.

Tilskuddet kan for eksempel brukes til rekruttering, alternative turnusordninger for legevaktleger, kurs og opplæring.

De fleste kommunene ligger i Nordland og Troms og Finnmark.

I Lofoten får Røst og Værøy tilskudd.