Tirsdag formiddag var kommunen i gang med å legge ny asfalt i Storgata i Svolvær. Leder for teknisk drift, Svein Christiansen, forteller at det dreier seg om vedlikehold av dårlig asfalt som har blitt skadet i forbindelse med vannlekkasjer.

- Det dreier seg om vanlig vedlikehold, som overalt ellers i kommunen. Det er flere mindre prosjekter som venter på ny asfalt. Den viktigste veistrekningen er kanskje Villaveien, sier Christiansen.

Hvis alt går etter planen skal hele Storgata i Svolvær rustes opp til neste år. Det har blitt mye tid og ressurser på å reparere vannledningene i gata, og ifølge Stig Rune Dybwik i vann- og avløpsavdelingen i Vågan er det noe av det dårligste kommunen har.

Både vannledninger, overvann og avløp skal skiftes ut. Dermed blir hele gata rustet opp.

- Skal vi grave opp i gata må vi ta alt som ligger der, da går hele gata. Den blir totalrenovert, da er det naturlig å se på hvordan det skal se ut etterpå, sier Dybwik.