Avinor og Statens vegvesen har gjort omfattende utredninger for å møte et regionalt behov i Lofoten og Vesterålen for flyplass med lang nok rullebane til å ta ned store fly. I forrige runde ble tilgjengeligheten vurdert som for dårlig både på Leknes og Gimsøy. Men etter ekstraomganger, med målinger i vinter på Malnes, Gimsøy, Leknes og Laukvik, kom altså Leknes likevel gjennom nåløyet og til «finalen».

Avinors konklusjonen er at Leknes er det eneste alternativet i Lofoten som kan jobbes videre med som mulig storflyplass i Lofoten for framtiden. – Leknes vil få en værmessig tilgjengelighet på 95 prosent eller mer. Leknes vil være det eneste alternativet som utredes videre. De andre legges bort som følge av for dårlig tilgjengelighet, oppsummerte Avinor-rådgiver Lars Draagen, under onsdagens møte på Sortland med ordførerne fra Lofoten og Vesterålen.

Storflyplass på Leknes blir dermed ett av tre alternativer som Avinor nå jobber videre med, før en endelig anbefaling går ut fra deres side til høsten. De andre to er storflyplass på Stokmarknes Lufthavn, eller å bevare dagens flyplass-struktur og utvikle veien til Evenes. Dersom det bygges storflyplass på Leknes, vil Svolvær Lufthavn legges ned og Stokmarknes bestå. Dersom det bygges storflyplass på Stokmarknes, vil Leknes bestå som i dag, men Svolvær legges ned.

Ordførerne i Moskenes, Flakstad og Vestvågøy uttrykte umiddelbart glede over konklusjonen. Også Vågan-ordfører Eivind Holst var glad for at det fortsatt kan jobbes videre med et alternativ for storflyplass i Lofoten, selv om han også uttrykket skuffelse over at Gimsøy-alternativet igjen viste seg å få for dårlig tilgjengelighet på Avinors målinger.

Lofotposten tror det er usannsynlig at Avinor lander på en anbefaling av Stokmarknes. Dagens løsning, med to flyplasser og kortere vei til Evenes, er en god løsning for mange. Særlig når man ikke vet hvilke muligheter elektriske fly også kan gi i fremtiden.

Lofotposten har tro på mulighetene en stor flyplass kan gi for regionen. Utbygging av infrastruktur, som gir vesentlig innkorting i kjøretiden mellom Svolvær og Leknes, vil være nøkkelen for at regionen skal stå samlet bak Leknes.

I møtet onsdag ble det skissert løsninger som kan redusere kjøretiden til 35 minutter mellom de to byene. Om kjøretiden mellom Leknes og Svolvær reduseres med 20–25 minutter, vil vi i Lofoten også i større grad kunne utvikle et felles bo- og arbeidsmarked. Sånn kan ringvirkningene av en ny flyplass også være med å gjøre Lofoten mer attraktivt for tilflytning, ikke bare for besøkende.

Avinors anbefaling kommer til høsten, og er timet inn foran revideringen av Nasjonal Transportplan i 2021. Leknes-alternativet er ikke helt «landet» plasseringsmessig. Men ifølge Avinor-direktør Jon Sjølander er det utbygging av dagens flyplass, eller en forskyvning parallelt med dagens flyplass på Leknes, som er aktuelt. Uansett vil en rullebane på 2000 meter eller mer kreve store inngrep i området. Både med utbygging og tilhørende krav til sikkerhetssone. Også støyen en storflyplass vil medføre nære boligområder og Leknes sentrum, er en vesentlig faktor som nå må utredes.

LES OGSÅ: - Jeg er glad Lofoten har mulighet for storflyplass

LES OGSÅ: Avinor om flyplass i Lofoten: - Leknes er det eneste alternativet som utredes videre