– Forut for godkjenningen av dette arrangementet er det satt betingelser for arrangøren. Slikt skal etterleves, og vil bli kontrollert. På samme måte som andre arrangementer som skjer ellers i året.

Strøm sier akkurat det er en del av jobben i politiet.

– Faktisk en del av det samfunnsoppdraget vi som etat har, sier Strøm.

– Vi følger med på dette rusfrie arrangementet, og vil nok vise oss både en og flere ganger ved lokalet i løpet av lørdag, sier han til Lofotposten.