Lagmannsrettens kjennelse er klar: – Utkastelsen er gyldig

I en helt fersk kjennelse slår Hålogaland lagmannsrett at Brekken Eiendom AS har grunnlag for å si opp husleieavtalen med Banken Pøbb & Spiseri AS. Dermed er tvangsfravikelsen gyldig. Banken Pøbb og Spiseri AS vurderer å anke til Høyesterett.