Bevilger en halv million til fortau i boligområde i Leknes

Formannskapet har besluttet å bevilge en halv million kroner til detaljprosjektering av Himmelsteinveien på Leknes.