Teft fikk ja til boligprosjekt: -Leknes trenger mindre utleieboliger

Forvaltningsutvalget sa ja til ti leiligheter i Televeien på Leknes.