Gå til sidens hovedinnhold

Vestvågøy kommune foreslår å omregulere friområder på Storeidøy til industri. Fylkesmannen: – Dette framstår som konfliktfylt

Storeidøya industriområde på Vestvågøy:

Artikkelen er over 4 år gammel

Vestvågøy kommune foreslår å omregulere friområder på Storeidøy til industri. Da må planlagte gangveier vike plassen.

Vestvågøy kommune har i dag regulert inn en planlagt tursti gjennom Storeidøya; fra havna og inn til Leknes. På samme måte er det regulert inn en framtidig gang- og sykkelvei mellom Gravdal og Leknes.

Friområdene hvor disse kan ligge, foreslås nå omgjort til industriformål.

Det går fram av en skisse til løsning, etter at kommunen i mai startet arbeidet med en ny reguleringsplan for området Storeidøy-sikkerhetssenteret på Gravdal.

– Lite heldig

Fylkesmannen i Nordland reagerer på forslaget.

– Det framstår som lite heldig at kommunen kort tid etter at kommunedelplan Leknes-Gravdal ble vedtatt, foreslår å regulere områder som her er satt av som friområder, til industriformål, skriver Svein Einar Stuen ved miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Bodø.

Dette vil både blokkere for en mulig bygging av gang- og sykkelvei mellom Gravdal og Leknes, samt tursti fra havna og inn til Leknes.

– De planlagte utvidelsene går på bekostning av område regulert til friområde/ parkbelte. Dette framstår som konfliktfylt, blant annet i forhold til den framtidig planlagte turstien gjennom området, skriver Stuen.

Avventer forslaget

Oddny T. Olsen driver Lofoten Gaver og Brukskunst AS på Leknes. Med utsalg og mottak av cruiseturistene i Leknes havn, ser hun behovet for at det så raskt som mulig gjøres tiltak for de myke trafikantene.

Hun har ikke registrert forslaget om å omgjøre friområder tiltenkt gangveier, til industri.

– Dette høres merkelig ut, men dette må vi få skikkelig utredet når saken kommer til politisk behandling, sier hun.

Når det er sagt mener Olsen det med enkle midler kan skapes en tryggere gangsituasjon.

– Det er helt enkle midler som skal til for å lede turistene over E10 og inn på gammelveien til Leknes. Men det er verken skiltet eller tilrettelagt, sier hun.

– Dette er en positiv sak

– Det er meget positivt for hele Vestvågøy-samfunnet at det nå er behov for å endre reguleringsplanen for Storeidøya. Flere bedrifter har behov for å utvide, og nye bedrifter ønsker å etablere seg. Skal Vestvågøy og Lofoten fortsatt vokse og utvikle seg, så må og skal vi legge til rette for at dette skjer. Slik at dette er en gladsak, sier fungerende rådmann i Vestvågøy kommune, Villy Angelsen.

Hvordan tenker dere da å løse utfordringene med areal til de planlagte gangveiene?

– Det må vi se på når vi jobber ut et forslag til reguleringsplan. Men det må vi løse, sier Angelsen.

Forslaget som nå foreligger, og som har vært på en høringsrunde, er oppstarten. Det har kommet inn en rekke høringssvar, hvorav Fylkesmannen i Nordland er en av flere.

– Vi har fått mange ulike innspill, som vil bli drøftet og tatt med når vi utarbeider forslag til reguleringsplan, sier Angelsen.

De foreslåtte utvidelsene anses nødvendig.

– Jeg oppfatter at de er nødvendig for flere bedrifter som planlegger utvidelse eller etablering, sier han.

Fylkesmannen ser det annerledes, noe Angelsen avviser.

– Vi ser det er behov, sier han.

Etter 1.-gangs politiske behandling av forslaget, blir planen sendt på høring før den endelig vedtas.

Angelsen kan foreløpig ikke si når dette blir.

– Vi håper det blir en gang utpå høsten, sier han.

Kommentarer til denne saken